Relacja video – Uroczystość Jubileuszu 60 lecia

Montaż: Paweł Nowakowski