Koordynatorzy Organizacji Partnerskich z krajów europejskich w naszym Domu

 

Gościliśmy dzisiaj w naszym Domu Koordynatorów Organizacji Partnerskich z krajów europejskich. W ramach współpracy z Gdyńskim Centrum Współpracy Młodzieży uczestniczymy w projekcie Erasmus+ i jesteśmy instytucją goszczącą wolontariuszy europejskich.