Dzień Babci i Dzień Dziadka 2020

Jakże chciałbym Babciu droga,
W radość zmienić wszystkie troski Twoje,
Szczerą modlitwą wyprosić Boga
Słodką nagrodę za Twój trud i znoje.
I wszystkie smutki w szczęście Ci zamienić
Dzień święta Twego słońcem opromienić.
Na Twe usta sprowadzić uśmiechy świata
Niechaj tylko radość dni Twoje oplata.
Niech Stróż Anioł, opiekun Twój z nieba
Wybłaga wszystko, co Ci Babciu trzeba!

Szczegóły