Projekt „BELCANTO”

Fundacja „Słoneczna Jesień” oraz Dom Pomocy Społecznej w Gdyni rozpoczęły realizację Projekt „Belcanto” w ramach zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni w zakresie sportu, turystyki, kultury, na rok 2016.