„Dobre Relacje Chronią…”


W ostatnim tygodniu mieszkańcy naszego Domu skorzystali z konsultacji i porad specjalistów w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej pod hasłem: Dobre Relacje Chronią, prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni wraz z koalicjantami. Za pośrednictwem komunikatorów internetowych i platformy Zoom, podobnie jak inni mieszkańcy Gdyni, nasi podopieczni mogli korzystać ze wsparcia psychologa i uczestniczyć w proponowanym warsztacie z technik uważności (mindfulness) dla seniorów.
Dziękujemy pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni pani Aleksandrze Rusak -Kierownik Zespołu ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,pani Katarzynie Zasowskiej- psycholog-psychogerontolog oraz pani Luizie Sendal – psycholog, specjalista ds. profilaktyki w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni.