Nowa winda w naszym Domu – uroczyste przekazanie


Radość w naszym Domu !!!, długo wyczekiwana przez Mieszkańców winda została oficjalnie przekazana naszym podopiecznym. Inwestycja zrealizowana została dzięki finansowaniu z budżetu miasta Gdyni, środków PFRON przyznanych przez Urząd Marszałkowski oraz środków z budżetu państwa przekazanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 525 tysięcy złotych. Wybudowanie drugiej windy podyktowane było potrzebą wynikającą z niepełnosprawności naszych mieszkańców, ponad 60% osób mieszkających w naszym Ośrodku porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Budowa nowej windy trwała kilkanaście tygodni, Mieszkańcy naszego Domu mobilizowali nas do realizacji tego dzieła i towarzyszyli nam na każdym etapie jej budowy. Nowa winda ułatwi mobilność mieszkańcom, wpłynie na sprawniejszą komunikację wewnątrz budynku, zwiększy dostęp do rehabilitacji społecznej oraz zdrowotnej, dostęp do wszelkiej aktywności i aktywizacji organizowanej zarówno w naszym Domu jak i poza nim. To dla nas bardzo ważna inwestycja i cieszymy się, że Mieszkańcy naszego Domu będą mogli ją użytkować.
Foto: Przemysław Kozłowski, Izabela Solińska