Dzień Opiekuna Medycznego

Drodzy Państwo dziękuję Wam za profesjonalizm, empatię, serdeczność i zaangażowanie względem naszych podopiecznych. Wykonujecie misję wymagającą wyjątkowej wrażliwości i choć słowami trudno oddać wdzięczność to za Waszą postawę – serdecznie dziękuję.
Życzę Państwu zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.