Gościliśmy Figurę Matki Bożej z Lourdes

Dzień 6 marca 2015 roku to wyjątkowy i szczególny dzień w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni. Gościliśmy Figurę Matki Bożej z Lourdes. Cieszyliśmy się, że w tym czasie nasz Dom mógł stać się małym Lourdes. Doba z szóstego na siódmego marca była okazją spotkania – wspólnego, podczas nabożeństw i Eucharystii, oraz osobistego – w cichej modlitwie
i zadumie, z Matką Bożą, patronką chorych, cierpiących i samotnych. Były to szczególnie ważne dla mieszkańców Domu i ich rodzin, dla uczestników Klubu Seniora Tęcza, pracowników Domu, wolontariuszy oraz mieszkańców Gdyni odwiedziny. Wyrażamy wdzięczność Ks. Januszowi Steć, Dyrektorowi Caritas Archidiecezji Gdańskiej za przewodniczenie w uroczystej Mszy Świętej w naszej domowej kaplicy i słowa skierowane do wszystkich obecnych w Eucharystii. Dziękujemy również za wspólną modlitwę Proboszczowi parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej ks.Grzegorzowi Kuzborskiemu, ks.Zbigniewowi Kotłowskiemu, ks. Marcinowi Blok, O.Mariuszowi Więckiewicz ze Zgromadzenia Redemptorystów, a także ks.Waldemarowi Bajena, ks.Bartłomiejowi Wittbrodt, oraz Kapelanowi Domu ks.Michałowi Świeczkowskiemu, który przygotował nas
i to miejsce na wyjątkowe spotkanie.