24 października, w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, odbyła się druga edycja Pomorskiego Festiwalu Małych Form Artystycznych „Nasz Dom – Nasze Życie”. W imprezie udział wzięli podopieczni dziennych ośrodków wsparcia i mieszkańcy domów pomocy społecznej z województwa pomorskiego.
Festiwal „Nasz Dom-Nasze Życie” organizuje działająca przy naszym Domu Fundacja „Słoneczna Jesień”. Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i współfinansowany jest ze środków PFRON otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Tematem przewodnim drugiej edycji festiwalu były cnoty społeczne takie jak: Odpowiedzialność, Solidarność, Nadzieja, Miłość. Każda z grup przedstawiła prezentację odnoszącą się do wylosowanego wcześniej tematu. Zaproszenie przyjęły zespoły z Dziennego Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Gen. Maczka w Gdyni, Domu Pomocy Społecznej „Mors” w Stegnie, Domu Pomocy Społecznej w Gniewie, w Kwidzynie,  w Damaszce, Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Maciejewicza w Gdyni, Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Starogardzkiej w Gdańsku i oczywiście nasz Dom.
Podobnie jak w ubiegłym roku wszyscy świetnie się bawili. Nie brakowało też wzruszeń. Tym razem forma prezentacji była dowolna, więc i prezentacje były bardzo różne. Trzymamy się jednak założenia, że jest to festiwal nowoczesny. Promuje formy multimedialne i propozycje wychodzenia poza standardowe formy terapeutyczne i środki artystyczne stosowane podczas cyklu przygotowań do festiwalu, który ma oczywiście formę konkursową.
Nadrzędnym celem projektu jest czynne włączenie w działania artystyczne niepełnosprawnych uczestników oraz pracowników  ośrodków. Jest to nie tylko doskonała forma terapii, ale też wpływa na wytworzenie wyjątkowej więzi pomiędzy uczestnikami danej społeczności ośrodków pomocy społecznej.
Patronat honorowy  objęli: Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Robert Kwiatkowski, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek.
Patronat medialny objęli: Dziennik Bałtycki i Radio Gdańsk.
W ramach projektu Partnerem jest Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki  w Gdańsku.

VIDEO-RELACJA

FOTO-RELACJA