KAŻDE BICIE SERCA JEST WAŻNE

Pracownicy firmy EDWARDS LIFESCIENCES POLAND wykazują zaangażowanie społeczne na wiele sposobów na całym świecie. Współpracując z ponad 60 charytatywnymi partnerami z całego świata firma zainwestowała ponad 30 milionów dolarów i niezliczone godziny poświęcenia pracowników na stworzenie społeczności EHM.

Kierując się pasją pomagania, w ramach projektu Every Heartbeat Matters (EHM) sprawili cudowną niespodziankę mieszkańcom naszego Domu.
Na ręce każdego domownika trafił prezent oraz imienna kartka z życzeniami.

…piękny gest, wiele szybszego bicia serc i wiele wzruszeń.

DZIĘKUJEMY!

Czytaj więcej o projekcie Every Heartbeat Matters na stronie firmy EDWARDS LIFESCIENCES POLAND