Nowe auto dla naszych Mieszkańców

W dniu dzisiejszym w naszym Domu odbyła się uroczystość przekazania samochodu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III, oraz ze środków Gminy Gdynia. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście :Pan Dariusz Majorek -Dyrektor Pomorskiego Oddziału PFRON, Pan Michał Guć -Wiceprezydent Miasta Gdyni, Pan Piotr Harhaj -Kierownik Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, Ksiądz Piotr Kraiński oraz mieszkańcy i pracownicy Domu. Samochód Ford Transit Custom jest przystosowany do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Domu, pozwoli na realizację zadań związanych z prowadzeniem placówki, umożliwi zwiększenie niezależności oraz mobilności w zakresie dowozów obejmujących wyjazdy do lekarzy specjalistów, szpitali, urzędów czy w celach kulturalno-rekreacyjnych.
Serdecznie dziękujemy !!!
Zdjęcia: Katarzyna Dorotyn