Ostatnie przygotowania do maglowania- X Gdyński Magiel Twórczy 2018

Ostatnia prosta…
Jesteśmy prawie gotowi do prezentacji prac podczas X edycji  Gdyńskiego Magla Twórczego, który odbędzie się w sobotę 09 czerwca, w gdyńskim Parku Rady Europy przy Skwerze Kościuszki.
Celem spotkania jest integracja osób z niepełnosprawnością ze społecznością lokalną Gdyni.
Imprezę organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni przy współpracy gdyńskich warsztatów terapii zajęciowej i szkół specjalnych, organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, Urzędu Miejskiego w Gdyni, oraz gdyńskich służb mundurowych – Policji i Straży Miejskiej i Straży Pożarnej.
Honorowy Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk