WITAMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Dom jest jednostką organizacyjną miasta Gdyni na prawach powiatu, finansowaną w formie jednostki budżetowej.

Dom przeznaczony jest dla 79 osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. Decyzję o umieszczeniu w Domu wydaje z upoważnienia Prezydenta Miasta Kierownik Centrum Wsparcia Seniorów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

Szczegółowe przepisy regulujące sposób funkcjonowania domu pomocy społecznej znajdują się, między innymi, w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. Nr 163 z późn. zm.) i akcie wykonawczym (Dz.U. z dnia 27 sierpnia 2012 poz.964) oraz statucie domu.

Wszelkie formalności dotyczące umieszczenia w Domu należy załatwiać we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania – Dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej.

” To Człowiek Człowiekowi
jest najbardziej potrzebny do Szczęścia…”

(P.Holbach)

„TO JEST NASZE MIEJSCE, TO JEST NASZ DOM”

OSTATNIE WYDARZENIA

INFORMACJE DODATKOWE

Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Rodzinie

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 1

ul. Batalionów Chłopskich 1 ,  81-452 Gdynia,  tel. 58 627 20 00,  e-mail: dops1@mopsgdynia.pl

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 2

ul. Sikorskiego 2a,  81-175 Gdynia,  tel. 058 625 17 49, 58 625 96 46  e-mail: dops2@mopsgdynia.pl

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 3

ul. Działowskiego 9,  81-202 Gdynia,  tel. 058 663 20 20,  e-mail: dops3@mopsgdynia.pl

Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 4

ul. Abrahama 59,  81-393 Gdynia,  tel. 058 620 24 00,  e-mail: dops4@mopsgdynia.pl