Podziękowanie za wsparcie przy organizacji VII Festynu Rodzinnego „Z Rodziną po Zdrowie”
w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni

To Człowiek Człowiekowi jest najbardziej potrzebny do Szczęścia” P.Holbach

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Pawiej 31, składa serdeczne podziękowania dla osób i firm, które wsparły organizację

 VII Festynu Rodzinnego 2018

Dziękujemy za postawę godną naśladowania, oddanie, które innych uczy dawać, gest, który jest wspaniałym świadectwem ogromnej ludzkiej Dobroci, Życzliwości i Przyjaźni.

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym oraz osobistym.

Spedycja Anna Sąpór

Muzyka: Kamil Haraś

Foto: Andrzej Brzózka