„Adwokat przydaje się w życiu”

Rozpoczęliśmy dziś cykl spotkań z adwokatem w ramach Programu Edukacyjnego Pomorskiej Izby Adwokackiej- „Adwokat przydaje się w życiu”.
Tematem dzisiejszego spotkania był : Senior jako spadkodawca .
Bardzo dziękujemy za dzisiejszą prelekcję
panu dr Sławomirowi Korolukowi oraz koordynatorowi
Akcji Senior p. Agnieszce Kapała- Sokalskiej.