Występ Senioralnej Grupy Teatralnej pn. „Przystanek 21” w programie pt. „Ogród Myśli i Uczuć”

W czwartek 8 listopada, z programem muzyczno-poetyckim pt. „Ogród Myśli i Uczuć”, wystąpiła dla naszych Mieszkańców Senioralna Grupa Teatralna pn. „Przystanek 21”
Aktorzy to członkowie Stowarzyszenie-Klub Inicjatyw Seniora Swissmed, którzy w ramach realizowanego przez siebie projektu, występują w jednostkach pomocy społecznej i innych instytucjach senioralnych na terenie całego województwa.
Występ oczarował wszystkich. Słuchaliśmy poezji, słuchaliśmy piosenek, wspólnie z aktorami śpiewaliśmy.
To było bardzo artystyczne spotkanie.

DZIĘKUJEMY!