Dom Pomocy Społecznej

ul. Pawia 31, 81 – 078 Gdynia

Sekretariat:tel./fax. 58 622 06 24
e-mail:dps@dps-gdynia.pl

Dyrektor: Lilianna Szewczuk-Putrym

Kierownik Działu Medyczno-Opiekuńczego: Krystyna Piech, wew.217

Kierownik Działu Technicznego i Obsługi: Magdalena Waśko, wew.207

Kadry: wew. 206

Główny Księgowy: Mariola Rajska-Miąsko, wew.202

Pracownicy socjalni: wew.215

Terapia Zajęciowa: wew.213

Pielęgniarki: wew.219

Koordynator ds. wolontariatu: wew.222, 215

Rehabilitacja: wew.221

Portiernia: wew.220