Terapia

Nasze działania są przemyślaną odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.

Pracujemy na zasobach naszych podopiecznych, bo to ludzie są ekspertami swojego życia. W ramach zajęć oferujemy zindywidualizowany i holistyczny program terapeutyczny, który uwzględnia unikalne umiejętności, zainteresowania i potrzeby każdego mieszkańca. Naszym celem jest stworzenie bezpiecznej i wspierającej przestrzeni, w której nasi podopieczni mogą rozwijać swój potencjały, poprawiać funkcje życiowe oraz czerpać radość z codziennych aktywności.

Terapia pochodzi z greckiego “therapeia” i oznacza leczenie, opiekę i działania w celu przywrócenia zdrowia. Terapia zajęciowa koncentruje się na stosowaniu aktywności i zajęć jako środka do poprawy funkcjonowania psychicznego, fizycznego, społecznego i emocjonalnego.

Nasza praca koncentruje się na szacunku do godności każdej osoby, oraz przekonaniu, że terapia zajęciowa jest kluczowym elementem poprawy jakości życia w naszym Domu.

Terapia zajęciowa jest prowadzona w formie zajęć grupowych oraz indywidualnych w zależności od aktualnych potrzeb i możliwości naszych mieszkańców. Udział w zajęciach z zakresu terapii zajęciowej jest dobrowolny.

Jak pracujemy / cele

 • wspieramy mieszkańców w identyfikowaniu i osiąganiu celów
 • zapraszamy do budowania relacji i podtrzymywania więzi społecznych
 • dbamy o dobrostan mieszkańców poprzez tworzenie przestrzeni do samorealizacji,
 • zachęcamy i wspieramy aktywność fizyczną i psychospołeczną domowników
 • promujemy integrację społeczną, umożliwiając mieszkańcom uczestnictwo w różnorodnych wydarzeniach społecznych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Domu,
 • kierujemy działania na rozwój funkcji poznawczych, -aktywnie uczestniczymy w procesie rehabilitacji, pomagając mieszkańcom w utrzymaniu i poprawie zdolności funkcjonalnych,
 • doskonalimy zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
 • angażujemy się w proces tworzenia przyjaznego środowiska, które sprzyja emocjonalnemu dobrostanowi mieszkańców i buduje atmosferę wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Z wykorzystaniem różnych metod, technik oraz form realizujemy zajęcia zarówno z zakresu ergoterapii, arteterapii jak i socjoterapii. W ramach ergoterapii, nasi terapeuci wraz z mieszkańcami, wykonują prace w następujących obszarach:

 • dziewiarstwo (np. robienie na drutach i na szydełku),
 • hafciarstwo (np. haftowanie haftem krzyżykowym),
 • stolarstwo (np. prace z drewnem, budowanie makiet),
 • ogrodnictwo (np. prace ogrodnicze – sadzenie ziół, wysiewanie nasion, przesadzanie roślin w domu i ogrodzie, hortikuloterapia)
 • wikliniarstwo (np. plecenie przedmiotów z wikliny papierowej)
 • ceramika. (np. tworzenie przedmiotów i dekoracji ceramicznych)

Podczas arteterapii wykorzystują takie metody jak:

 • rysunek (np. rysowanie kredkami, ołówkiem, pastelami),
 • malarstwo (np. malowanie farbami),
 • rzeźba (np. wyroby z gliny, masy solnej),
 • sztuki użytkowe (np. fotografia, collage),
 • zdobnictwo i dekoratorstwo (np. przygotowywanie dekoracji okolicznościowych),
 • muzykoterapia (np. muzykowanie, nauka śpiewania piosenek),
 • filmoterapia (np. projekcja filmów i dyskusja po),
 • biblioterapia (np. słuchanie tekstów biblioterapeutycznych).

Zajęcia z socjoterapii są oparte o:

 • ludoterapię (np. zabawy i gry dydaktyczne),
 • treningi umiejętności społecznych (np. trening funkcji poznawczych),
 • rekreację (np. alpakoterapia).

Jak pracujemy / cele

 • ćwiczenia ogólnousprawniające,
 • gimnastyka poranna grupowa
 • ćwiczenia indywidualne na sali gimnastycznej i przy łóżku mieszkańca
 • zajęcia muzyczne (rytmika)

Fizykoterapia

 • Magnetoterapia (PM)
 • Światłolecznictwo(Laser, Bioptron, Sollux)
 • Elekrtoterapia

Leki i wyroby medyczne

Dom pomocy społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność za leki i wyroby medyczne zgodnie z przepisami prawa.