Fundacja Słoneczna Jesień

O FUNDACJI

Fundacja “Słoneczna Jesień” została ustanowiona w 2005 roku w celu wspierania działalności Domu Pomocy Społecznej w Gdyni oraz podejmowania działań na rzecz osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych – zarówno potencjalnych przyszłych mieszkańców DPS, jak również osób mieszkających w swoich domach rodzinnych, a z różnych względów wymagających wsparcia.

Ponadto Fundacja może wspomagać opiekunów osób starszych i osób niepełnosprawnych.

Misja

 1. Aktywizacja społeczna osób starszych i niepełnosprawnych, w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego i wyeliminowania marginalizacji tej grupy osób
 2. Popularyzowanie idei integracji społecznej.

Zrealizowane Projekty

 • 2023. Organizacja skupiła się na wsparciu działalności Domu Pomocy Społecznej w Gdyni.
 • 2022. Organizacja skupiła się na wsparciu działalności Domu Pomocy Społecznej w Gdyni.
 • 2021. Wsparcie Domu Pomocy Społecznej w formie szkolenia dla Mieszkańców Domu – pt. „Zarządzanie dobrostanem mieszkańca – nowa rzeczywistość po pandemii”.
 • 2020. Organizacja skupiła się na wsparciu działalności Domu Pomocy Społecznej w Gdyni.
 • 2019. Zadanie z zakresu: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni pt. „Edukacja zdrowotna osób starszych i niepełnosprawnych uczestników Klubu Seniora i Domu Pomocy Społecznej w Gdyni”. Współorganizacja z Domem Pomocy Społecznej w Gdyni – „Dzień Łasucha-Kuchnie Świata 2019. Zorganizowanie wystawy fotograficznej obrazującej życie Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gdyni i jej ekspozycja w przestrzenie Domu Pomocy Społecznej w Gdyni.
 • 2018. Zadanie publiczne współfinansowane przez Gminę Miasta Gdyni pt. „Zorganizowanie sali demonstracyjnej i przeprowadzenie warsztatów podczas Gdyńskich Targów Zdrowia”. Wsparcie Domu Pomocy Społecznej w Gdyni w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” pt. „Niepodległa bez barier – od morza do Tatr”. Organizatorem wydarzeń był Pomorski Oddział PFRON. Zajęcie II miejsca.
 • 2017. Kontynuacja projektu Pomorski Festiwal Małych Form Artystycznych „Nasz Dom-Nasze Życie”- trzecia odsłona pt. ”Projekt współfinansowany przez Gminę Miasta Gdyni „Flamenco”- warsztaty taneczne flamenco zakończone pokazem. Materiał video – tutaj. Strona www projektu: https://naszdomnaszezycie.pl/
 • 2016. Kontynuacja projektu Pomorski Festiwal Małych Form Artystycznych „Nasz Dom-Nasze Życie”. Odsłona druga pt.” Materiał video – tutaj. Strona www projektu: https://naszdomnaszezycie.pl/
 • 2015. W ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizacja zadania publicznego Pomorski Festiwal Małych Form Artystycznych „Nasz Dom-Nasze Życie”, współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ze środków PFRON. Niepełnosprawni mieszkańcy siedmiu domów pomocy społecznej z wojewódzkiego pomorskiego poprzez poezję, krótką formę sceniczną odzwierciedlili aktywne strony życia w domu pomocy społecznej. Uwieńczeniem było zaprezentowanie prac na Gali Festiwalowej w Teatrze Miejskim w Gdyni.
 • 2014. Organizacja nie realizowała żadnych projektów, skupiła się na działaniach wspomagających mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gdyni.
 • 2013. Kontynuacja projektów z 2012 roku: „Rytm szczęścia-w świetle ruchu” – warsztaty taneczne zakończone pokazem tanecznym uczestników oraz „Wsparcie opiekunów zależnych osób niepełnosprawnych” – zajęcia teoretyczne i praktyczne poszerzyły wiedzę opiekunów osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych w zakresie pielęgnacji, opieki, rehabilitacji, komunikacji, bezpieczeństwa własnego i podopiecznego, pierwszej pomocy przedmedycznej i organizacji czasu wolnego.
 • 2012. Kontynuacja projektów z 2011 roku: „Ze sztuką za Pan Brat” – aktywizacja kulturowa (opera, kino, teatr, spotkanie w kawiarni, zwiedzanie muzeów i wystaw).„Rytm szczęścia” – warsztaty taneczne , uroczysta gala z pokazem zdobytych umiejętności. Zadanie publiczne „Wsparcie opiekunów zależnych osób niepełnosprawnych”, finansowane przez Gminę Gdynia ze środków PFRON. Celem projektu było zdobycie, pogłębienie lub poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących sprawowania opieki nad osobą zależną. Zawiązała się Grupę Wsparcia. Prowadzono: szkolenia, warsztaty, Punkt Informacyjny i wydano Poradnik Opiekuna Osoby Niepełnosprawnej.
 • 2011. Kontynuacja realizacji projektów z 2010r. „Rytm szczęścia” i „W zdrowym ciele Młody Duch”. W ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni, pt. projekt „ZE SZTUKĄ ZA PAN BRAT” współfinansowany przez Gminę Miasta Gdynia. Beneficjenci uczestniczyliw wydarzeniach teatralnych, seansach filmowych.
 • 2010. W ramach „Organizacji czasu wolnego Gdynia 55+” finansowanego przez Gminę Miasta Gdynia realizowano dwa projekty: „Rytm szczęścia” – warsztaty taneczne (różne techniki gimnastyczno-taneczne) zakończone pokazem tanecznym i „W zdrowym ciele Młody Duch”- dwa spływy kajakowe, spotkania i wystawa fotografii z zakątków Kaszub i najbliższych okolic z perspektywy wodnej.
 • 2009. W ramach „Organizacji czasu wolnego Gdynia 55+” realizacja zadania „Szlakami pamięci ku Gdyni” współfinansowanego przez Gminę Miasta Gdynia. Wspomnienia związane z Gdynią – prelekcje, pogadanki, wycieczki po trójmieście, zostały spisane i wydano broszurę „Szlakami pamięci ku Gdyni”.
 • 2008. Projekt pt. „Galeria twórczości najstarszej młodzieży pomorskiej” dofinansowany przez Wojewodę Pomorskiego. W trzech edycjach prezentowano prace wykonane różnymi technikami malarskimi: „Kolory Marzeń”(olej na płótnie, akwarela, rysunek, grafika, batik);
  „Marzenia w splotach”(wyroby tkackie); „Świąteczne Marzenia”(technika dowolna o tematyce świątecznej).
 • 2007. Realizacja projektu współfinansowanego przez Gminę Gdynia pt. „Gdynia sercem malowana, zakończony festynem integracyjnym i wystawą prac malarskich powstałych podczas warsztatów.

Kontakt i dane

Fundacja Słoneczna Jesień
z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni
81-078 Gdynia, ul.Pawia 31
tel/fax: 58/622 06 24
NIP: 586-216-60-14
REGON: 220192609
KRS: 0000250649
Numer konta bankowego: 70 1440 1026 0000 0000 0467 0574
Prezes Zarządu Fundacji – Krystyna Piech