SPOTKANIA

PONIEDZIAŁKI     10.00 – 14.00

CZWARTKI          10.00 – 14.00

KOORDYNATOR KLUBU

Wiesława Nadolska
kontakt: 58/622 06 24

Klub Seniora „Tęcza” działa przy Domu Pomocy Społecznej od kwietnia 2010 roku.
Zrzesza on Seniorów mieszkających na terenie dzielnic Pustki Cisowskie, Demptowo oraz Cisowa.
Klub poprzez swoje oferty stwarza możliwości realizacji marzeń, wyzwalania skrywanych przez długie lata talentów,pozwala jego uczestnikom twórczo i efektywnie spędzać wolny czas.
Aktywni Klubowicze, pełni radości biorą udział w różnych konkursach, przedstawieniach teatralnych, festiwalach twórczości, w imprezach organizowanych na terenie placówki, zajęciach rehabilitacyjnych, usprawniających czy tanecznych , wyjściach kulturalno- turystycznych i muzykoterapii. Zarażają optymizmem, dobrą energią i mówią o sobie, że są barwni jak tęcza.
Niektórzy z nich są wolontariuszami , wszyscy wspierają Mieszkańców naszego Domu.