OPIEKA

DPS umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność za leki do wysokości limitu. Ponadto na bieżąco wykonywane są podstawowe zabiegi pielęgniarskie: podawanie leków, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar poziomu cukru, EKG, BMI, opatrunki, kąpiele itp.

Dom zapewnia całodobową fachową opiekę medyczną, jak również prowadzi konsultacje z lekarzami specjalistami.

Dom jest wyposażony w system alarmowo-przyzywowy. W każdym momencie istnieje możliwość wezwania pielęgniarki dyżurnej przez mieszkańca.

Usprawnienia ruchowe: gimnastyka grupowa i indywidualna, zabiegi fizjoterapeutyczne.

REHABILITACJA

Fizjoterapeuci swoje działania kierują na podnoszenie i utrzymanie sprawności ruchowej i funkcjonalnej naszych mieszkańców na jak najwyższym poziomie.
Dom wyposażony jest w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny niezbędny do wykonywania zabiegów fizykalnych.
Opiekę rehabilitacyjną realizujemy zarówno w gabinecie fizykoterapii, kinezyterapii jak również przy łóżku pacjenta.
Wielorakość schorzeń naszych podopiecznych wymaga od nas indywidualnego podejścia do każdego.
W Sali gimnastycznej prowadzimy codziennie , w dwóch grupach ćwiczenia z zakresu gimnastyki ogólnousprawniającej jak również indywidualnej.

…KAŻDY  RUCH  MOŻE  ZASTĄPIĆ  LEK,  ALE  ŻADEN  LEK  NIE  ZASTĄPI  RUCHU

W sezonie wiosenno-letnim gimnastykujemy się i spacerujemy na świeżym powietrzu.
W ramach aktywności ruchowej dbamy również o nasz ogród ( sprzątamy, grabimy , a zimą odśnieżamy).
Prowadzimy też nietypowe formy usprawniania ruchowego jak np. ZUMBA łącząc elementy muzyki, tańca i śpiewu.
Odwiedzamy naszych mieszkańców na zajęciach terapii zajęciowej przeprowadzając ćwiczenia manualne rąk.
Gimnastyka manualna rąk ma ogromny wpływ na czynności dnia codziennego i samoobsługi naszych mieszkańców oraz na efektywność i jakość wykonywanych prac.

NORDIC – WOLKING