Opieka

Dom To Miejsce, Gdzie Ludzie Są Zawsze Razem

Dom nie prowadzi działalności leczniczej, ale umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

Profesjonalna opieka i wsparcie w codziennych czynnościach

Niezwykle ważną rolę w zapewnieniu komfortu i opieki seniorom odgrywa personel Domu. Ich zaangażowanie, empatia, życzliwość i troska są niezbędne przy wspieraniu podopiecznych w codziennych czynnościach, takich jak kąpiele, ubieranie się czy przyjmowanie leków. Pielęgnacja oparta na empatii oznacza, że personel rozumie i szanuje indywidualne potrzeby każdego mieszkańca. To sprawia, że osoby starsze czują się szanowane i docenione.

Leki i wyroby medyczne

Dom pomocy społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dla leków refundowanych określone zostały wysokości limitów finansowania, do wartości których leki te są refundowane. Limit ceny leku jest górną granicą kwoty refundowanej za dany lek. Jeżeli cena detaliczna leku refundowanego jest wyższa od ustalonej wysokości limitu finansowania tego leku, pacjent dopłaca różnicę między ceną leku a limitem.

Organizacja żywienia w DPS

Mieszkańcom Domu zapewniamy trzy posiłki dziennie. Podstawowe produkty żywnościowe i napoje są dostępne całą dobę. Dzienne wyżywienie Mieszkańców składa się z posiłków przygotowywanych na miejscu przez pracowników kuchni oraz z obiadów dowożonych przez firmę cateringową. W zależności od potrzeby oraz wskazań lekarza każdy z mieszkańców ma możliwość skorzystania z diety np. lekkostrawnej, cukrzycowej. Jadłospisy ustalane są na podstawie norm żywieniowych Instytutu Żywności i Żywienia, których wartość kaloryczna zawiera się pomiędzy 2000 a 2300 kcal. Jadłospisy dla mieszkańców zawierają wymagane oznakowanie alergenami.

Kadra

W skład zespołu wchodzą pracownicy następujących działów:

  • Dział Księgowo-Administracyjny
  • Dział Medyczno-Opiekuńczy
  • Dział Techniczny i Obsługi

Aby zapewnić wysoki standard bezpieczeństwa oraz wysoką jakość opieki nad Mieszkańcami, regularnie bierzemy udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

Indywidualny Plan Wsparcia

Opracowywany jest dla każdego mieszkańca , podstawą tworzenia planu jest wnikliwa obserwacja podopiecznego prowadzona przez wszystkich członków zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Plan powstaje w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców Domu, a zespół pracowników placówki stwarza warunki aby realizować te potrzeby.