Dzień Babci i Dzień Dziadka 2020

Jakże chciałbym Babciu droga,
W radość zmienić wszystkie troski Twoje,
Szczerą modlitwą wyprosić Boga
Słodką nagrodę za Twój trud i znoje.
I wszystkie smutki w szczęście Ci zamienić
Dzień święta Twego słońcem opromienić.
Na Twe usta sprowadzić uśmiechy świata
Niechaj tylko radość dni Twoje oplata.
Niech Stróż Anioł, opiekun Twój z nieba
Wybłaga wszystko, co Ci Babciu trzeba!

Szczegóły

Jesienna Piosenka- koncert

„Już jesień, już liście spadają z jaworów,
Nastaje czas chłodnych i długich wieczorów,
Już ptak odlatuje ku ciepłej krainie.
Co było – nie wróci, co będzie – przeminie.”

Miron Białoszewski, Powitanie jesieni

Szczegóły