TAK DZIAŁAMY

WOLONTARIUSZE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GDYNI

Serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach wolontariatu. Zapraszamy wszystkich chętnych, a przede wszystkim osoby na emeryturze, gotowe poświęcić swój wolny czas, wiedzę i umiejętności na rzecz osób starszych, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gdyni.

Tym samym tworzymy wyjątkowy zespół ludzi, który swoim zaangażowaniem wspiera misję Domu Pomocy Społecznej w Gdyni.

DOŁĄCZ   DO   NAS

Osoby, które chcą w ten sposób wspierać chorych,
muszą ukończyć specjalne szkolenie,
które przygotowuje do tego zadania.

Zapraszamy zainteresowanych

do kontaktu z osobami

koordynującymi wolontariat:

Telefonicznie lub osobiście

od poniedziałku do piątku

w godzinach 9.00 do 15.30

Katarzyna Dorotyn

Tel.58 622 06 24 (w.221)

lub 501 705 922

Małgorzata Wegner

Tel.58 622 06 24 (w.222)

lub 501 705 922

Co to jest wolontariat:

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności.

Wolontariuszem w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni może zostać każdy, kto ma chęci i czas, by zaangażować się w działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych naszego Domu. Każdy musi jednak znaleźć dla siebie właściwe zajęcie, które da mu prawdziwą satysfakcję. Wolontariat nie może wiązać się z przymusem i niechęcią, wtedy traci swój sens. Istnieje wiele możliwości takiego zaangażowania.

 

Formy współpracy z wolontariuszami:

  • Wolontariat spacerowy – towarzyszenie mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w codziennych spacerach
  • Wolontariat związany z pracą w grupie – pomoc przy zajęciach organizowanych dla seniorów w Domu Pomocy Społecznej
  • Wolontariat indywidualny – dotrzymywanie towarzystwa osobom starszym, pomoc w załatwianiu drobnych spraw, pomoc w czytaniu i pisaniu osobom starszym, organizacja czasu wolnego
  • Wolontariat gospodarczy m.in. drobne naprawy, malowanie, sprzątanie
  • Wolontariat akcyjny m.in. udział w festynach, festiwalach

Największą jest potrzeba obecności drugiego człowieka. Kogoś, kto bez pośpiechu posiedzi obok i porozmawia o sprawach ważnych i błahych, z kim można wyjść na spacer, przeczytać gazetę lub książkę, pograć w karty czy inną grę albo wspólnie obejrzeć coś ciekawego w telewizji. Z kim można po prostu spędzić wspólnie czas. Wolontariusze mogą również pomagać podczas zajęć organizowanych dla podopiecznych Domu, np. w terapii zajęciowej.

Zakres tej pomocy może być różny. Szczegółowe formy pomocy i zaangażowania wolontariuszy są ustalane z koordynatorem wolontariatu, zależą od potrzeb naszych mieszkańców.

regulamin

pliki_do_pobrania_naglowek_mobile